KOZMETIČKA NJEGA LICA

Polaznik programa Kozmetička njega lica steći će znanja iz anatomije i dermatologije o građi i funkciji kože, te stanjima i promjenama na koži. Steći će znanja i vještine iz poslovne komunikacije i bontona, te zaštite na radu i prve pomoći. Također, steći će vještine korištenja opreme, pribora i preparata za čićenje i njegu lica, te primjene postupaka čišćenja i kozmetičke njege lica.

NUTRICIONIST

Polaznik programa Nutricionist steći će znanja o pravilnoj prehrani, o sastavu prehrambenih proizvoda i kako oni utječu na ljudsko zdravlje, o problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih skupina, o proizvodnji i pripremi različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane, dijetetskim proizvodima namijenjenih posebnim skupinama potrošača, nisko energetskim proizvodima i proizvodima veće biološke vrijednosti. Također, steći će vještine odabira pravilne prehrane za različite populacijske skupine.

MASER

Polaznik programa Maser steći će znanja iz anatomije, fiziologije i higijene, znanja i vještine iz tehnike klasične masaže, vještine komunikacije s klijentima, te znanja o primjeni zaštite na radu i te načine pružanja prve pomoći.

MASER U WELLNESSU

Polaznik programa Maser u wellnessu steći će znanja i vještine iz 4 tehnike masaže (klasične masaže, aromamasaže, refleksološke masaže, ručne limfne drenaže), o Wellness pokretu u svijetu i Hrvatskoj i njegovim prespektivama, o Wellness i Spa centrima i uslugama koje pružaju, te primjeni aromaterapije u Wellnessu, načinu promoviranja tih usluga, o potrebama klijenata i načinima komunikacije, znanja iz anatomije, fiziologije, te načinima pružanja prve pomoći.

AROMATERAPEUT

Polaznik programa Aromaterapeut steći će znanja iz aromaterapije, upoznajući biljke iz kojih se dobivaju eterična ulja, načine na koji se dobivaju, kemijske sastavnice pojedinih eteričnih ulja i njihovo djelovanje na čovjekovo tijelo i zdravlje. Također, steći će vještine tehnike aromamasaže, te primjene eteričnih ulja kroz izradu raznih aromaterapijskih pripravaka, kao i primjenu u kozmetičkim preparatima i njihovu izradu.

POMOĆNI PEDIKER

Polaznik programa Pomoćni pediker steći će znanja i vještine za izvođenje medicinske pedikure, Spa manikure, pedikure i depilacije, znanja za odabir odgovarajućeg pribora i materijala za izvođenje pedikure, manikure, depilacije i preparata za njegu kože i noktiju. Upoznat će značaj higijene prostora i pribora, kao i osobne higijene, te steći znanja iz anatomije, fiziologije i dermatologije, te načina pružanja prve pomoći.

GELIRANJE NOKTIJU

Polaznik programa Geliranje noktiju steći će znanja i vještine potrebne za obavljanje geliranja u manikuri i pedikuri, ugradnju umjetnih noktiju, nadogradnju i umjetničko ukrašavanje noktiju. Steći će znanja o odabiru odgovarajućeg pribora i materijala, o potrebama klijenata i načinu komunikacije, te spoznati značaj higijene prostora i pribora, kao i osobne higijene. Steći će znanja iz anatomije, fiziologije i dermatologije, te načina pružanja prve pomoći.

VODITELJ WELLNESSA

Polaznik programa Voditelj wellnessa steći će znanja i vještine potrebne za organizaciju rada u Wellness i Spa centrima, značaj Wellness pokreta u svijetu i njegov utjecaj na turizam, sadržaji i usluge koje pružaju Spa i Wellness centri (npr. fitness, detoksikacija, etc.), te promoviranje tih usluga. Također, spoznat će značaj komunikacije i ovladati znanjima i vještinama ophođenja s klijentima i djelatnicima, te organiziranja marketinga.

VIZAŽIST

Polaznik programa Vizažist steći će znanja iz anatomije i dermatologije o građi i funkciji kože, te stanjima i promjenama na koži. Steći će znanja i vještine iz poslovne komunikacije i bontona, osobne higijene, higijene prostorija, kao i uređaja i pribora, te zaštite na radu i prve pomoći. Također, steći će vještine upotrebe kozmetičkih preparata, sredstava i pribora za šminkanje, te šminkanja prema obliku lica, tipu i stanju kože te prigodama i željama klijenata.