POMOĆNIK U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Polaznik programa Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama steći će znanja o odgoju i obrazovanju u inkluzivnim uvjetima, kao i vještine pružanja podrške učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, te primjene mjera sigurnosti i pružanja prve pomoći.

DADILJA

Polaznik programa Dadilja steći će znanja iz zdravstvene zaštite i njege djeteta, predškolske pedagogije, razvojne psihologije i komunikologije, kao i vještine potrebne za brigu i njegu zdrave i bolesne djece i djece s posebnim potrebama.

NJEGOVATELJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Polaznik programa Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba steći će znanja iz anatomije, gerontologije i fiziologije, zaštite na radu i prve pomoći, kao i vještine potrebne za njegu starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.

GERONTODOMAĆICA

Polaznik programa Gerontodomaćica naučit će prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi, te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zatim prilagoditi načine pripreme obroka i pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku. Biti će sposoban koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, kao i prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva. Steći će vještine komunikacije na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama. Biti će sposoban primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.