Vrsta obrazovanja

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Trener vaterpola 1.razine odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, Zakonom o sportu i Pravilnikom o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera, kao i stručnim uvjetima za njegovo provođenje.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa obrazovanja za trenera vaterpola 1.razine steći će znanja i vještine potrebne za:
• provođenje sportske pripreme sa sportašima starijima od 16 godina te vođenje sportaša koji sudjeluju na sportskom natjecanju
• poučavanje osoba u trenažnom procesu relevantnim vještinama, taktikama i tehnikama izabranog sporta
• provođenje trenažnog procesa u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
• usklađivanje rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja, poštivajući standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri trenažnom procesu, kao i pružanju prve pomoći do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline

1. Osnove anatomije, fiziologije, sportske medicine, osnovnog održavanja života i zaštite na radu
2. Osnove pedagogije i didaktike sporta
3. Uvod u vaterpolo
4. Uvod u tehničko-taktičku i kondicijsku pripremu u vaterpolu
5. Uvod u metodiku treninga vaterpola

trener-vaterpola-sl1
trener-vaterpola-sl1

Trajanje programa

200 sati (75 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 95 sati učenje temeljeno na radu i 30 sati samostalne aktivnosti polaznika).
Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost izvođenja online nastave.

Što dobivate završetkom programa u Magistri?

Mogućnost stjecanja licencije ( dozvole za rad ) za trenera vaterpola 1. razine ako je tako propisano aktima nacionalnog sportskog saveza, a u skladu sa Zakonom o sportu ( članak 19.i 20., NN 141/22. ).
Mogućnost obavljanja poslova provođenja sportske pripreme sa sportašima starijima od 16 godina te vođenja sportaša koji sudjeluju na sportskom natjecanju.

Upisi

Pula: u tijeku
Rijeka:
/
Zagreb:
/
Osijek:
/
Split:
/
Zadar:
/

Početak nastave

Pula: na upit
Rijeka:
/
Zagreb:
/
Osijek:
/
Split: /
Zadar:
/

Uvjeti za upis

1. posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 HKO – a ( minimalno trogodišnja srednja škola )
2. najmanje 18 godina starosti
3. minimalno 3. godine aktivnog igranja vaterpola (potvrda od kluba)
4. liječničko uvjerenje medicine rada ili sportske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za trenera vaterpola 1. razine
5. provjera specifičnih motoričkih sposobnosti iz vaterpola

Cijena programa

950 € za jednokratno plaćanje (upisnina 150 € + školarina 800 €)

1.100 € za plaćanje do 10 i više rata općom uplatnicom ili internet bankarstvom (upisnina 150 € + školarina 950 €)

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upit    Odaberi lokaciju edukacije

    Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.