PROIZVOĐAČ I PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA

Polaznik programa Proizvođač i prerađivač ljekovitog i aromatičnog bilja steći će znanja i vještine iz botanike ljekovitog i aromatičnog bilja (anatomija i fiziologija bilja, sistematizacija biljnih vrsta, ekologija, povijesni uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja i perspektive uzgoja), znanja i vještine iz tehnologije proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja (agroekološki i agrotehnički uvjeti proizvodnje, proizvodnja bilja, zaštita, branje i sakupljanje bilja), znanja i vještine iz obrade i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, pripreme biljnog materijala za izolaciju ekstrakata, dobivanja eteričnih ulja, hidrolata, ekstrakata i načina čuvanja.

VRTLAR

Polaznik programa Vrtlar steći će znanja i vještine potrebne za uzgoj cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u rasadnicima, za izvođenje radova u vrtovima, parkovima i javnim gradskim nasadima, od pripreme zemljišta za sadnju, sadnje biljnog materijala, njege i zaštite nasada, do izvedbe vrtno-tehničkih elemenata.

PČELAR

Polaznik programa Pčelar steći će znanja o anatomiji pčela, bolestima i štetnicima pčela i opremi za pčelarenja, te ovladati vještinama potrebnim za pčelarenje i proizvodnju pčelarskih proizvoda.

CVJEĆAR-ARANŽER

Polaznik programa Cvjećar-aranžer steći će znanja i vještine potrebne za korištenje odgovarajućih postupaka u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća, kao i materijala, alata i pomagala za cvjećarsko-aranžerske poslove. Polaznik će naučiti izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene, sudjelovati pri uređenju interijera s cvjetnim dekoracijama ili aranžmanima, komunicirati s kupcima i dobavljačima na primjeren način, te primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.