Kuhar wellness i dijetalne kuhinje

Kuhar Wellness i dijetalne kuhinje

Kuhar wellness i dijetalne kuhinje

Kuhar Wellness i dijetalne kuhinje

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog usavršavanja za poslove Kuhara wellness i dijetalne kuhinje, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije:
Polaznik programa Kuhar wellness i dijetalne kuhinje steći će znanja o znanosti o prehrani, namirnicama i pravilnoj prehrani, ovladat će vještinama potrebnim za pripremu jela i sastavljanje menija iz wellness i dijetalne kuhinje, za organizaciju rada u kuhinji, te provođenje mjera higijene i zaštite na radu.

Nastavne cjeline:
1. OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI
2. OSNOVE ZNANOSTI O NAMIRNICAMA
3. PRAVILNA PREHRANA
4. WELLNESS KUHINJA
5. DIJETALNA KUHINJA
6. HIGIJENA
7. ORGANIZACIJA KUHINJE
8. ZAŠTITA NA RADU
9. PRAKTIČNA NASTAVA

Trajanje programa:
202 sata redovite nastave (152 sata teorijske nastave i vježbi, te 50 sati praktične nastave)
Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 4 mjeseca.
Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Upisi / početak nastave:
Pula:   na upit

Uvjeti za upis:
1. Završena srednja škola za: kuhara ili hotelijersko-turističkog tehničara ili turističko-hotelijerskog komercijalista
2. Navršenih 18 godina života
3. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara

Cijena programa:
6.750 kn za jednokratno plaćanje (700 kn upisnina + 6.050 kn)
7.500 kn za plaćanje do 10 rata (700 kn upisnina + 6.800 kn na rate)
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.