Ustanova Magistra Instruktor Ronjenja u Turističko-Rekreativnom Ronjenju
Ustanova Magistra Program Instruktor Ronjenja u Turističko-Rekreativnom Ronjenju

Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Instruktora ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Instruktor ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju i vođenje edukacije ronilaca u turističko-rekreativnom ronjenju. Upoznati se s psihološkim potrebama čovjeka i kako ih zadovoljiti, te steći sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije. Ovladat će znanjima za provođenje sigurnog ronjenja i pružanja prve pomoći roniocima.

Nastavne cjeline

1. Osnove psihologije sporta

2. Ronilački sportovi

3. Osnove anatomije i fiziologije

4. Osnove teorije treninga

5. Didaktika i metodika nastave ronjenja

6. Biologija i ekologija mora

7. Meteorologija mora

8. Fizika ronjenja

9. Medicina ronjenja i prva pomoć

10. Ronjenje i oprema za ronjenje

11. Organizacija ronjenja

12. Zakonski propisi

13. Zaštita na radu

14. Praktična nastava

Ustanova Magistra Program Edukacija instruktor ronjenja
Ustanova Magistra Program Edukacija instruktor ronjenja

Trajanje programa

222 sata redovite nastave (150 sati teorijske i 60 sati praktične nastave).

Organizacija nastave vikendom ili radnim danima.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave i online nastave.

Upisi

Pula: upisi tijekom cijele godine
Rijeka: upisi tijekom cijele godine
Zadar: upisi tijekom cijele godine
Split: upisi tijekom cijele godine

Početak nastave

Pula: na upit
Rijeka: na upit
Zadar: na upit
Split: na upit

Uvjeti za upis

1. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

2. Znanje jednog stranog jezika

3. Navršenih 18 godina života

4. Potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

5. Ronilačka kategorija I1* (instruktor s 1 zvijezdom-CMAS) ili ekvivalentna ronilačka kategorija drugih asocijacija (PADI,SSI,..)

Cijena programa

850 € za jednokratno plaćanje
(upisnina 150 € + školarina 700 €)

1.000 € (7.534,50 kn) za plaćanje do 10 i više rata općom uplatnicom ili internet bankarstvom
(upisnina 150 € + školarina 850 €)

350 € je razlikovna cijena ukoliko se upisuje i program voditelja ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upit    Odaberi lokaciju edukacije

    Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.