FLIPPED CLASSROOM U MAGISTRI

Ove školske godine uvodimo vrlo popularnu novu metodu obrazovanja – flipped classrom (obrnuta ili izokrenuta učionica).

Što je obrnuta učionica i kako funkcionira?

Obrnuta učionica je pedagoški, tj. andragoški pristup u kojem je tradicionalni pojam učenja u učionici preokrenut tako da se polaznici prije dolaska na nastavu upoznaju s nastavnim materijalom, a vrijeme u učionici koristi se za produbljivanje znanja, zajedničko provođenje vježbi, rješavanje problemskih zadataka i diskusiju s nastavnikom i ostalim polaznicima.

Ovakvim načinom poučavanja polaznici su u centru poučavanja, a nastavnici mijenjaju ulogu u voditelja i mentora koji potiče polaznike na samostalno i samoregulirano učenje.

Koje su prednosti obrnute učionice?

Polaznik se može upoznavati s nastavnim sadržajima (audio i video prezentacije i predavanja, kao i digitalne skripte i priručnici) u vrijeme koje mu odgovara. Može ga više puta gledati, slušati, zaustavljati i zapisivati pitanja. Manje vremena je potrebno izdvojiti za edukaciju u učionici, ali je ona višestruko funkcionalna. To je naročito povoljno za polaznike koji žive izvan mjesta održavanja nastave.

Način provođenja nastave

Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra koristi integriranu web platformu Amber School Manager, kojoj svi polaznici dobivaju pristup i preko koje prate edukaciju, preuzimaju nastavne materijale, imaju uvid u ocjene, komuniciraju s nastavnicima i sl.  Nastavni materijali će se objavljivati tjedno prema rasporedu, a moći će se koristiti neograničeno. Nakon objave svih snimljenih predavanja jedne nastavne cjeline, u učionici će se održati vježbe uz ponavljanje sadržaja za pojedinu nastavnu cjelinu i polaznici će moći postavljati pitanja predavaču te na taj način proširiti i produbiti svoje znanje.