EU PROJEKT: SINERGIJOM DO ZAPOŠLJAVANJA

„Sinergijom do zapošljavanja“ zajednički je projekt Eurokonzaltinga, Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra, te općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana, koji su kroz program Operativni ljudski potencijali uspjeli ishoditi bespovratna sredstva u svrhu osposobljavanja nezaposlenih ranjivih skupina na području Istarske županije.

Cilj projekta je, kroz provedbu stručnog usavršavanja, selekcije i savjetovanja, osnaživanja, te motiviranja istih na aktivaciju i ulazak u svijet rada, smanjiti nezaposlenost ranjivih skupina. Ranjive skupine obuhvaćene ovim projektom su:

– dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)
– žene
– mladi
– hrvatski branitelji
– članovi obitelji stradalnika Domovinskog rata
– djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
– djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
– osobe s invaliditetom
– pripadnici nacionalnih manjina
– osobe od 50 godina i starije
– pripadnici ostalih ranjivih skupina
– učenici (osnovnih i srednjih škola).

Projekt je u potpunosti financiran od strane EU, te su edukacije za sve polaznike besplatne. U prva tri mjeseca projekta provesti će se selekcija i individualno savjetovanje polaznika, dok će se sljedećih mjeseci kontinuirano provoditi programi osposobljavanja, te 34 edukacije osnaživanja i motiviranja.

Programi osposobljavanja prate trenutne potrebe lokalnog tržišta rada. Na području Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina došlo do naglog razvoja ruralnog turizma, te samim time i rastuće potrebe za djelatnicima koji će održavati kuće za odmor. Stoga su nastala tri ciljana programa odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koja će se osposobiti polaznike za rad u deficitarnim zanimanjima, te brže zapošljavanje. Programi osposobljavanja koji će se provoditi su sljedeći:

Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja,
Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana,
Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti.

Edukacije osnaživanja i motiviranja omogućit će polaznicima stjecanje znanja i vještina, koje će olakšati proces traženja posla (pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcima, tehnike intervjuiranja), te će omogućiti pružanje podrške i razvijanja komunikacijskih vještina. To će utjecati na podizanje samopouzdanja, motivacije i razine samosvijesti kod ranjivih skupina, te ih dodatno motivirati na samozapošljavanje.

Očekuje se da će rezultati ove inicijative imati dugoročan i pozitivan utjecaj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz smanjenje nezaposlenosti, zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i povećanje zadovoljstva i motivacije ranjivih skupina.

Ukupna vrijednost projekta: 750.132,09 kuna

Intenzitet potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – http://www.esf.hr/

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Razdoblje provedbe projekta: 
15 mjeseci (od travnja 2019. do lipnja 2020.)

Kontakt osoba: Mirjeta Liverić

 

„Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Obrta Eurokonzalting i Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra.”