poljoprivreda

Znanja i vještine uzgoja cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u rasadnicima, izvođenje radova u vrtovima, parkovima i javnim gradskim nasadima (priprema zemljišta za sadnju, sadnja biljnog materijala, njega i zaštita nasada, izvedba vrtno-tehničkih elemenata)....

Vrsta obrazovanja: Program stručnog osposobljavanja za poslove Pčelara, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom. Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu. Kompetencije: Polaznik...

Organizacija poslovanja poljoprivredno-turističkih imanja, čimbenici koji utječu na turističku ponudu i potražnju, turističko tržište, mogućnosti ruralnog turizma, vrste objekata i kako ih urediti, psihološke potrebe čovjeka i kako ih zadovoljiti, mjere za provođenje zaštite na radu....