Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Voditelja biciklističkih rekreacijskih aktivnosti, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj biciklističkih rekrecijskih aktivnosti steći će znanja o biciklizmu kao obliku sportske rekreacije, vrstama bicikala, biciklističke opreme, alatima i servisu na terenu, o pravilnom izvođenju tehnika vožnje na raznim podlogama i pravilnoj prehrani. Uz znanje kartografije i orijentacije na terenu savladat će vještine potrebne za odabir, planiranje i organizaciju biciklističkih ruta te naučiti kako izraditi detaljan plan i tehnički opis biciklistike rute.

Nastavne cjeline

1. Osnove anatomije i fiziologije
2. Životni stil i sportska rekreacija
3. Teorija i metodika sportske rekreacije
4. Osnove psihologije i komunikacija u sportskoj rekreaciji
5. Biciklizam
6. Vođenje biciklističkih grupa
7. Prva pomoć i zaštita na radu
8. Praktična nastava

Voditelj-biciklističko-rekreacijskih-aktivnoati
Voditelj-biciklističko-rekreacijskih-aktivnoati

Trajanje programa

216 sati redovite nastave (136 sati teorijske nastave i vježbi, te 80 sati praktične nastave).

Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 4 mjeseca.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Besplatno osposobljavanje za Voditelja biciklističkih rekreacijskih aktivnosti za nezaposlene u skopu EU projekta

Tijekom prosinca 2019. provodit će se selekcija i individualno savjetovanje polaznika.
Ukoliko ste nezaposleni ili pripadate nekoj od ranjivih skupina (više na EU projekt: Sinergijom do zapošljavanja) pošaljite nam upit!

Upisi

Pula: siječanj/veljača 2020.

Početak nastave

Pula: 22. veljače 2020.

Uvjeti za upis

1. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

2. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova biciklističkog vodiča

3. Prijeđen prag na provjeri specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja kojeg provodi Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra

Besplatna edukacija za

Mlade do 29 g. nezaposlene iznad 6 mj.
Osobe starije od 29 g. nezaposlene iznad 12 mj.
Žene
Mlade
Hrvatske branitelje
Članove obitelji stradalnika Domovinskog rata
Djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida
Djecu dragovoljaca Domovinskog rata
Osobe s invaliditetom
Pripadnike nacionalnih manjina
Osobe od 50 godina i starije
Pripadnike ostalih ranjivih skupina
Učenike

Pošalji upit    Odaberi lokaciju edukacije

    Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.