Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Iznajmljivanja i održavanja kuća za odmor i apartmana, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja i rukovođenje. Organizirat će promotivne aktivnosti, provesti rezervaciju kuća za odmor i apartmana, voditi poslove prijave i odjave gostiju u skladu sa zakonskom regulativom, informirati goste o turističkoj destinaciji i njenoj ponudi, organizirati usluge održavanja kuća za odmor i apartmana, te događaje ili usluge na zahtjev gosta. Također, steći će vještine komunikacije s gostima i primjene pravila poslovnog bontona, mjera zaštite na radu i pružanja prva pomoći.

Nastavne cjeline

1. Promocija usluga u turizmu

2. Poslovi vođenja i održavanja kuća za odmor i apartmana

3. Poslovna komunikacija i bonton

4. Osnove stranog jezika u struci

5. Osnove higijene

6. Zaštita na radu

7. Praktična nastava

Vođenje i održavanje kuća za odmor
Vođenje i održavanje kuća za odmor

Trajanje programa

161 sat redovite nastave (91 sat teorijske i 70 sati praktične nastave).

Nastava je organizirana vikendom ili radnim danima kroz 3 mjeseca.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Besplatno osposobljavanje za Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana za nezaposlene u skopu EU projekta

Tijekom prosinca 2019. provodit će se selekcija i individualno savjetovanje polaznika.
Ukoliko ste nezaposleni ili pripadate nekoj od ranjivih skupina (više na EU projekt: Sinergijom do zapošljavanja) pošaljite nam upit!

Upisi

Pula: siječanj/veljača 2020.

Početak nastave

Pula: 22. veljače 2020.

Uvjeti za upis

1. Navršenih 18 godina života

2. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

3. Poznavanje jednog stranog jezika

4. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Besplatna edukacija za

Mlade do 29 g. nezaposlene iznad 6 mj.
Osobe starije od 29 g. nezaposlene iznad 12 mj.
Žene
Mlade
Hrvatske branitelje
Članove obitelji stradalnika Domovinskog rata
Djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida
Djecu dragovoljaca Domovinskog rata
Osobe s invaliditetom
Pripadnike nacionalnih manjina
Osobe od 50 godina i starije
Pripadnike ostalih ranjivih skupina
Učenike

Pošalji upit    Odaberi lokaciju edukacije

    Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.