16. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Od 26. rujna do 2. listopada 2022. obilježava se 16. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja, koja na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja.

Riječ je o UNESCO-ovoj inicijativi pokrenutoj 1999. godine, koja se svake godine obilježava u brojnim zemljama na svim kontinentima, kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

U Hrvatskoj se Tjedan cjeloživotnog učenja prvi put obilježio 2002. godine, a u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano se održava od 2008. godine.

Povodom 16. Tjedna cjeloživotnog učenja u našoj Ustanovi organiziramo Dane otvorenih vrata gdje se možete informirati o edukacijama i savjetovati za budući odabir.

  • Predstavljanje programa osposobljavanja i usavršavanja verficiranih od MZO RH u ponudi ustanove
  • Savjetovanje za samozapošljavanje i zapošljavanje

Pridružite nam se na 16. Tjednu cjeloživotnog učenja u Magistri!