12. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Od 1. do 7. listopada 2018. obilježava se 12. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja, koja na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja.

Riječ je o UNESCO-ovoj inicijativi pokrenutoj 1999. godine, koja se svake godine obilježava u brojnim zemljama na svim kontinentima, kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

U Hrvatskoj se Tjedan cjeloživotnog učenja prvi put obilježio 2002. godine, a u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano se održava od 2008. godine.

Povodom 12. Tjedna cjeloživotnog učenja organiziramo Dan otvorenih vrata Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra 1. listopada 2018. od 9 do 19 sati uz slijedeći program:

  • Predstavljanje programa osposobljavanja i usavršavanja verficiranih od MZO RH u ponudi ustanove
  • Savjetovanje za samozapošljavanje i zapošljavanje
  • Podjela poklon bonova za edukacije

 

Pridružite nam se na 12. Tjednu cjeloživotnog učenja u Magistri!