Vrtlar

02-Vrtlar

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Vrtlara / vrtlarice, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Vrtlar steći će znanja i vještine potrebne za uzgoj cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u rasadnicima, za izvođenje radova u vrtovima, parkovima i javnim gradskim nasadima, od pripreme zemljišta za sadnju, sadnje biljnog materijala, njege i zaštite nasada, do izvedbe vrtno-tehničkih elemenata.

Nastavne cjeline:
BOTANIKA UKRASNOG BILJA
OSNOVE VRTLARSTVA
OPĆA PROIZVODNJA BILJA
RASADNIČARSTVO I SJEMENARSTVO
UKRASNO BILJE
ZAŠTITA BILJA
OSNOVE VOĆARSTVA
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
164 sata redovite nastave (104 sata teorijske i 60 sati praktične nastave) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 15 godina života
Završena minimalno osnovna škola
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vrtlara/-ice

Cijena programa:
5.400 kn za jednokratno plaćanje, 6.000 kn za plaćanje do 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:   na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima