Ustanova Magistra Voditelj Ugostiteljskog Objekta
Ustanova Magistra Program Voditelj Ugostiteljskog Objekta

Vrsta obrazovanja

Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja ugostiteljskog objekta, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj ugostiteljskog objekta steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju rada u ugostiteljskom objektu, rukovođenje, kreiranje ponude usluga kao i njihovo promoviranje. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, kao i značaj ugostiteljstva u toj ponudi. Ovladat će komunikacijskim vještinama i načinima ophođenja s djelatnicima i gostima.

Nastavne cjeline

1. Osnove turizma

2. Ugostiteljstvo

3. Psihologija, komunikologija, etika i bonton

4. Poznavanje robe

5. Higijena

6. Menadžment i organizacija

7. Marketing

8. Zaštita na radu

9. Praktična nastava

12-VUO
12-VUO

Trajanje programa

188 sati redovite nastave (128 sati teorijske i 60 sati praktične nastave).

Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 3 mjeseca.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Upisi

Pula: na upit

Rijeka: na upit

Zagreb: na upit

Osijek: na upit

Zadar: na upit

Split: na upit

Početak nastave

Pula: na upit

Rijeka: na upit

Zagreb: na upit

Osijek: na upit

Zadar: na upit

Split: na upit

Uvjeti za upis

1. Navršenih 18 godina života

2. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

3. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja ugostiteljskog objekta.

Cijena programa

6.300 kn za jednokratno plaćanje

(700 kn upisnina + 5.600 kn)

7.000 kn za plaćanje do 10 mjesečnih rata

(700 kn upisnina + 6.300 kn na rate)

 

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upitOdaberi lokaciju edukacije

Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.