Voditelj ugostiteljskog objekta

12-VUO

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja / voditeljice ugostiteljskog objekta, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Voditelj ugostiteljskog objekta steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju rada u ugostiteljskom objektu, rukovođenje, kreiranje ponude usluga kao i njihovo promoviranje. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, kao i značaj ugostiteljstva u toj ponudi. Ovladat će komunikacijskim vještinama i načinima ophođenja s djelatnicima i gostima.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA
UGOSTITELJSTVO
PSIHOLOGIJA, KOMUNIKOLOGIJA, ETIKA I BONTON
POZNAVANJE ROBE
HIGIJENA
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA
MARKETING
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
188 sati redovite nastave (128 sati teorijske i 60 sati praktične nastave) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja ugostiteljskog objekta

Cijena programa:
6.300 kn za jednokratno plaćanje, 7.000 kn za plaćanje do 10 rata
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:      na upit
Zagreb: na upit
Osijek:  na upit
Zadar:   na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima