Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Voditelj sportske rekreacije za rad s djecom, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj sportsko rekreacijskih aktivnosti za djecu steći će znanja i vještine potrebne za dobru organizaciju, provođenje i nadziranje sportske rekreacije s djeceom predškolske i rane školske dobi , prilagođavanjem načina vježbanja motoričkim i funkcionalnim sposobnostima djece, te odabirom najboljeg oblika i metode vježbanja, kao i planiranjem aktivnostia kroz odabir vježbi, određivanje intenziteta i dužine vježbanja. Polaznik će naučiti samostalno kreirati individualne kratkoročne i dugoročne programe sportske rekreacije za djecu, komunicirati na primjeren i kulturan način s djecom i roditeljima, te primijeniti pravila zaštite na radu u prostorima za sportsko rekreacijske aktivnosti i pružiti prvu pomoć.

Nastavne cjeline

1. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije

2. Principi pravilne prehrane u sportu

3. Osnove teorije vježbanja

4. Osnove psihologije sporta i komunikacije

5. Osnove sportske rekreacije

6. Osnove metodike sportske rekreacije djece predškolske i rane školske dobi

7. Zaštita na radu

8. Praktična nastava

action-activity-boy-296301
action-activity-boy-296301

Trajanje programa

300 sati redovite nastave (160 sati teorijske nastave i vježbi, te 140 sati praktične nastave).

Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 5 mjeseci.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Što dobivate završetkom programa osposobljavanja za Instruktora fitnesa u Magistri?

– znanja i vještine za samostalno obavljanje poslova organizacije i vođenja sportske rekreacije prilagođene djeci
– u skladu sa Zakonom o sportu možete provoditi razne oblike sportsko rekreacijskih aktivnosti posjedovanjem uvjerenja o osposobljavanju za Voditelja sportske rekreacije za rad s djecom
– posjedovanjem uvjerenja o osposobljavanju za Voditelja sportske rekreacije za rad s djecom možete otvoriti sportsko rekreacijski centar

Upisi

Pula: rujan/listopad 2019.
Rijeka: rujan/listopad 2019.
Zagreb:
rujan/listopad 2019.
Osijek: 
rujan/listopad 2019.
Split: rujan/listopad 2019.
Zadar
: rujan/listopad 2019.

Početak nastave

Pula: listopad/studeni 2019.
Rijeka: listopad/studeni 2019.
Zagreb:
listopad/studeni 2019.
Osijek: 
listopad/studeni 2019.
Split: listopad/studeni 2019.
Zadar
: listopad/studeni 2019.

Uvjeti za upis

1. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

2. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sportske rekreacije

3. Potvrda o organiziranom bavljenju sportske rekreacije

4. Prijeđen prag na provjeri specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja kojeg provodi Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra

Cijena programa

6.750 kn za jednokratno plaćanje

(700 kn upisnina + 6.050 kn)

7.500 kn za plaćanje do 10 mjesečnih rata

(700 kn upisnina + 6.800 kn na rate)

 

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upitOdaberi lokaciju edukacije

Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.