Voditelj ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

05-VR

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja / voditeljice ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Voditelj ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju i vođenje grupa ronilaca u turističko-rekreativnom ronjenju. Upoznat će se s psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti, te steći sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije. Ovladat će znanjima za provođenje sigurnog ronjenja i pružanja prve pomoći roniocima.

Nastavne cjeline:
RONILAČKI TURIZAM
PSIHOLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA
BIOLOGIJA MORA
EKOLOGIJA MORA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA PODMORJA
METEOROLOGIJA MORA
FIZIKA RONJENJA
MEDICINA RONJENJA
PRVA POMOĆ ZA RONIOCE
RONJENJE I OPREMA ZA RONJENJE
ORGANIZACIJA RONJENJA
ZAKONSKI PROPISI
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
174 sata redovite nastave (102 sata teorijske i 60 sati praktične nastave).
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Znanje jednog stranog jezika
Navršenih 18 godina života
Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
Ronilačka kategorija R3* (ronilac s 3 zvijezde-CMAS) ili ekvivalentna ronilačka kategorija drugih asocijacija (PADI, SSI,…)

Cijena programa:
7.200 kn za jednokratno plaćanje, 8.000kn za plaćanje na 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:   na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima