Voditelj ronilačkog centra

Voditelj ronilackog centra

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja / voditeljice ronilačkog centra, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Voditelj ronilačkog centra steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja. Ovladat će znanjima o ronilačkim centrima i njegovim sadržajima, te opremom. Upoznat će se s psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti, te steći sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA
MARKETING
PSIHOLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA
OPREMA ZA RONJENJE I RONILAČKI CENTAR
ZAKONSKI PROPISI
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
132 sata redovite nastave (88 sati teorijske nastave i 40 sati praktične nastave) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Znanje jednog stranog jezika

Cijena programa:
6.300 kn za jednokratno plaćanje ili  7.000 kn za plaćanje na 10 rata.

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pulana upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima