Ustanova Magistra Voditelj Malih Hotela

Vrsta obrazovanja

Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja malih hotela, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj malih hotela steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja hotela i rukovođenje. Ovladat će znanjima o hotelijerstvu, hotelima i njegovim odjelima. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, te kako funkcionira turističko tržište, te će se upoznati s psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti. Također, steći će sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije, te usvojiti mjere za provođenje zaštite na radu.

Nastavne cjeline

1. Osnove turizma

2. Hotelijerstvo

3. Menadžment i organizacija

4. Marketing

5. Psihologija, komunikologija i etika

6. Zaštita na radu

7. Praktična nastava

10-VMH
10-VMH

Trajanje programa

238 sati redovite nastave (160 sati teorijske i 70 sati praktične nastave).

Nastava je organizirana vikendom ili radnim danima kroz 3 mjeseca.

Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Upisi

Pula: na upit

Rijeka: na upit

Zagreb: na upit

Osijek: na upit

Zadar: na upit

Split: na upit

Početak nastave

Pula: na upit

Rijeka: na upit

Zagreb: na upit

Osijek: na upit

Zadar: na upit

Split: na upit

Uvjeti za upis

1. Navršenih 18 godina života

2. Završena minimalno trogodišnja srednja škola

3. Znanje jednog stranog jezika

Cijena programa

6.750 kn za jednokratno plaćanje

(700 kn upisnina + 6.050 kn)

7.500 kn za plaćanje do 10 mjesečnih rata

(700 kn upisnina + 6.800 kn na rate)

 

U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upitOdaberi lokaciju edukacije

Pročitao/la sam i prihvaćam Izjavu o privatnosti.