Voditelj malih hotela

10-VMH

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Voditelja / voditeljice malih hotela, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Voditelj malih hotela steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja hotela i rukovođenje. Ovladat će znanjima o hotelijerstvu, hotelima i njegovim odjelima. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, te kako funkcionira turističko tržište, te će se upoznati s psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti. Također, steći će sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije, te usvojiti mjere za provođenje zaštite na radu.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA
HOTELIJERSTVO
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA
MARKETING
PSIHOLOGIJA, KOMUNIKOLOGIJA I ETIKA
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
238 sati redovite nastave (160 sati teorijske i 70 sati praktične nastave) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Znanje jednog stranog jezika

Cijena programa:
6.750 kn za jednokratno plaćanje, 7.500 kn za plaćanje do 10 rata
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:      na upit
Zagreb: na upit
Osijek:  na upit
Zadar:   na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima