Sobarica

08-SB

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Sobara / sobarice, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Sobarica steći će znanja i vještine potrebne za pospremanje i čišćenje u hotelima i ostalim turističkim objektima, spoznati značaj održavanja higijene, ovladati postupcima održavanja higijene i upoznati se sa sredstvima za održavanje higijene.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA I HOTELIJERSTVA
PSIHOLOGIJA, KOMUNIKOLOGIJA, ETIKA I BONTON
TEHNOLOGIJA ZANIMANJA
HIGIJENA, IMUNOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
122 sata redovite nastave (72 sata teorijske i 50 sati praktične nastave) kroz 2 mjeseca.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 15 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobarice

Cijena programa:
4.500 kn za jednokratno plaćanje, 5.000 kn za plaćanje na 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pulana upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima