Ronilac u ribarstvu

04-RR

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Ronioca u ribarstvu, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Ronilac u ribarstvu steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za ronjenje i obavljanje aktivnosti u marikulturi, te ovladati znanjima za provođenje sigurnog ronjenja i pružanje prve pomoći roniocima.

Nastavne cjeline:
BIOLOGIJA MORA
EKOLOGIJA MORA
METEOROLOGIJA MORA
FIZIKA RONJENJA
MEDICINA RONJENJA
PRVA POMOĆ ZA RONIOCE
RONJENJE I OPREMA
ORGANIZACIJA RONJENJA
ZAKONSKI PROPISI
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
152 sata redovite nastave (94 sata teorijske i 50 sati praktične nastave).
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
ZAVRŠENA MINIMALNO OSNOVNA ŠKOLA
NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA
POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
RONILAČKA KATEGORIJA R2* (ronilac s 2 zvijezde-CMAS) ili ekvivalentna ronilačka kategorija drugih asocijacija (PADI,SSI,…)

Cijena programa:
6.300 kn za jednokratno plaćanje, 7.000 kn za plaćanje do 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pulana upit
Zadar
– na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima