Pčelar

Pcelar

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Pčelara /pčelarice, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Pčelar steći će znanja o anatomiji pčela, bolestima i štetnicima pčela i opremi za pčelarenja, te ovladati vještinama potrebnim za pčelarenje i proizvodnju pčelarskih proizvoda.

Nastavne cjeline:
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA PČELE, BIOLOŠKE OSOBINE PČELINJE ZAJEDNICE
TIPOVI KOŠNICA, PČELINJAKA I PČELARSKA OPREMA
OSNOVE PČELARENJA
BOLESTI I ŠTETNICI PČELA
EKONOMIKA PČELINJIH PROIZVODA I ZAKONSKA REGULATIVA
ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I PRVA POMOĆ

Trajanje:
150 sati redovite nastave (50 sati teorijske i 100 sati praktične nastave) kroz 2 mjeseca.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno osnovna škola
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara

Cijena programa:
5.400 kn za jednokratno plaćanje, 6.000 kn za plaćanje na 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:    na upit

Organizacija nastave:
vikendom (subota i nedjelja)