Nutricionist

Nutricionist

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Nutricionista / nutricionistice, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Nutricionist steći će znanja o pravilnoj prehrani, o sastavu prehrambenih proizvoda i kako oni utječu na ljudsko zdravlje, o problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih skupina, o proizvodnji i pripremi različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane, dijetetskim proizvodima namijenjenih posebnim skupinama potrošača, nisko energetskim proizvodima i proizvodima veće biološke vrijednosti. Također, steći će vještine odabira pravilne prehrane za različite populacijske skupine.

Nastavne cjeline:
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI
OSNOVE ZNANOSTI O NAMIRNICAMA
PROCESI PRIPREME HRANE
PRAVILNA PREHRANA
PSIHOLOGIJA
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
186 sati redovite nastave (136 sati teorijske nastave i vježbi, te 50 sati praktične nastave) kroz 4 mjeseca.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Navršenih 18 godina života
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova nutricionista

Cijena programa:
6.750 kn za jednokratno plaćanje, 7.500 kn za plaćanje do 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Upisi:
Pula:      rujan 2018.
Rijeka:  rujan 2018.
Zagreb:
 rujan 2018.
Osijek:
  rujan 2018.
Split:     rujan 2018.
Zadar
:   rujan 2018.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:      listopad 2018.
Rijeka:  listopad 2018.
Zagreb:
listopad 2018.
Osijek:  
listopad 2018.
Split:     listopad 2018.
Zadar
:   listopad 2018.

Organizacija nastave:
vikendom (subota i nedjelja)