Instruktor ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

Instruktor ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Instruktora / instruktorice ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Instruktor ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju i vođenje edukacije ronilaca u turističko-rekreativnom ronjenju. Upoznati se s psihološkim potrebama čovjeka i kako ih zadovoljiti, te steći sposobnosti za vođenje uspješne komunikacije. Ovladat će znanjima za provođenje sigurnog ronjenja i pružanja prve pomoći roniocima.

Nastavne cjeline:
OSNOVE PSIHOLOGIJE SPORTA
RONILAČKI SPORTOVI
OSNOVE ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE
OSNOVE TEORIJE TRENINGA
DIDAKTIKA I METODIKA NASTAVE RONJENJA
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
METEOROLOGIJA MORA
FIZIKA RONJENJA
MEDICINA RONJENJA I PRVA POMOĆ
RONJENJE I OPREMA ZA RONJENJE
ORGANIZACIJA RONJENJA
ZAKONSKI PROPISI
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
222 sata redovite nastave (150 sati teorijske i 60 sati praktične nastave).
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Znanje jednog stranog jezika
Navršenih 18 godina života
Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
Ronilačka kategorija I1* (instruktor s 1 zvijezdom-CMAS) ili ekvivalentna ronilačka kategorija drugih asocijacija (PADI,SSI,..)

Cijena programa:
8.100 kn za jednokratno plaćanje, 9.000 kn za plaćanje na 10 rata.
4.000 kn (razlikovna cijena ukoliko se upisuje i program voditelja ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju)
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:    na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima