Domaćica hotela

09-DH

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Domaćice hotela, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Domaćica hotela steći će znanja i vještine organiziranja hotelskog domaćinstva, komunikacije i rukovođenja zaposlenicima hotelskog domaćinstva. Upoznat će se s funkcioniranjem turističkog tržišta i značajem hotelijerstva u turizmu, te ovladati znanjima o hotelima i njegovim odjelima, a posebno odjelom domaćinstva hotela. Spoznat će značaj održavanja higijene u hotelskom domaćinstvu i upoznati se s načinima održavanja čistoće i higijene, kao i sredstvima koja se koriste. Također, usvojit će mjere za provođenje zaštite na radu.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA
HOTELIJERSTVO I HOTELI
HOTELSKO DOMAĆINSTVO
ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE
PSIHOLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA
HIGIJENA
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
202 sata redovite nastave (128 sati teorijske i 70 sati praktične nastave) kroz 3 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno osnovna škola

Cijena programa:
6.300 kn za jednokratno plaćanje, 7.000 kn za plaćanje do 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:      na upit
Zagreb: na upit
Osijek:  na upit
Zadar:   na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima