Dadilja

Dadilja

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Dadilje, odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Dadilja steći će znanja iz zdravstvene zaštite i njege djeteta, predškolske pedagogije, razvojne psihologije i komunikologije, kao i vještine potrebne za brigu i njegu zdrave i bolesne djece i djece s posebnim potrebama.

Predmeti:
ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ
ORGANIZACIJA RADA
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA
OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE
NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA
AKTIVNOSTI DJETETA

Trajanje:
400 sati redovite nastave (178 sati teorijske nastave, 72 sata vježbi, 150 sati praktične nastave) kroz 5 mjeseci.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Liječničko uvjerenje obiteljskog liječnika o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

Cijena programa:
6.750 kn za jednokratno plaćanje, 7.500 kn za plaćanje do 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pulana upit

Organizacija nastave:
vikendom (subota i nedjelja)