Animator slobodnog vremena u turizmu

Animator slobodnog vremena u turizmu

Vrsta obrazovanja:
Program stručnog osposobljavanja za poslove Animatora / animatorice slobodnog vremena u turizmu, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Cilj:
Polaznik programa Animator slobodnog vremena u turizmu steći će znanja o vrstama sportske rekreacije i animacije u turizmu, kao i vještine organiziranja i vođenja raznih programa. Ovladat će tehnikama uspješne komunikacije, javnog nastupa i prezentacije. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, te kako funkcionira turističko tržište. Također, upoznat će se s psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti. Usvojit će mjere za provođenje zaštite na radu.

Nastavne cjeline:
OSNOVE TURIZMA
PSIHOLOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA
JAVNI NASTUP I PREZENTACIJA
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA
SPORTSKA REKREACIJA
ANIMACIJA U TURIZMU
ZAŠTITA NA RADU

Trajanje:
246 sati redovite nastave (168 sati teorijske i 70 sati praktične nastave) kroz 4 mjeseca.
Mogućnost provođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjerenje:
Po završetku programa izdaje se uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, kojim se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjeti za upis:
Navršenih 18 godina života
Završena minimalno trogodišnja srednja škola
Znanje jednog stranog jezika

Cijena programa:
6.300 kn za jednokratno plaćanje, 7.000 kn za plaćanje na 10 rata.
U cijene su uračunati svi nastavni materijali, troškovi polaganja ispita i izdavanja uvjerenja.

Planirani početak nastave slijedeće grupe:
Pula:       na upit
Osijek:   na upit
Zagreb:  na upit

Organizacija nastave:
vikendom ili radnim danima